Effektiv och kvalitativ personlig assistans

Primass är ett administrativt system utvecklat för företag som anordnar personlig assistans. Systemet effektiviserar administrationen, underlättar rekrytering och förenklar tillvaron för kunder och assistenter.


  • Effektiv och kvalitativ personlig assistans

    Primass är ett administrativt system utvecklat för företag som anordnar personlig assistans.
    Systemet effektiviserar administrationen, underlättar rekrytering och förenklar tillvaron för kunder och assistenter.

  • Tidsrapportering av faktisk tid. Inget annat.

    I Primass rapporterar era assistenter all faktisk tid kopplad till kunden. Assistanstid, jour, utbildning, frånvaro, resor och traktamenten.

    Tidrapportering för assistenter